Zlaté adventní zastavení, 22. prosince, Náměstí T. G. Masaryka

Vystoupení proběhlo v rámci příbramského adventu pořádaného Městským kulturním centrem v Příbrami v podvečerních hodinách na venkovním pódiu. Náš orchestr provedl skladbu D. A. F. Milčínského „Pastorella á 3“ a pásmo koled v úpravě K. Steckera „Koleda“. Příbramská filharmonie tentokrát doprovodila zpěváky z řad dětí i dospělých z našeho orchestru. Ke společnému zpěvu všeobecně známých lidových i umělých koled byla vybídnuta také veřejnost, a tak se z vystoupení stalo příjemné společné muzicírování třeba i s náhodnými kolemjdoucími. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Vánoční koncert, 20. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 21. prosince, Zámek Dobříš

Oblíbené tradiční vánoční koncerty proběhly v obou zcela vyprodaných sálech. Kromě nepostradatelné vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“ náš orchestr, tentokrát posílený o 8 dalších profesionálních hráčů, spolu s pěveckým Vepřekovým smíšeným sborem, provedl skladby D. A. F. Milčínského. F. Danziho a K. Steckera. Pozvání přijali a sólovými zpěváky byli: Kateřina Falcníková – soprán, Zuzana Horská – alt, Radek Prügl – tenor a Petr Sejpal – bas. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Dušičkový koncert, 2. listopadu, kostel sv. Jakuba a 3. listopadu, Zámek Dobříš

Rozsáhlou a divácky oblíbenou skladbu W. A. Mozarta, Requiem, provedl náš orchestr s téměř 40 členným pěveckým sborem, ve zcela vyprodaných sálech příbramského kostela a dobříšského zámku. Pozvání tentokrát přijal pěvecký sbor Nová Česká píseň z Plzně, posílený o některé členy příbramského Vepřekova smíšeného sboru a pražského sboru Piccolo coro. Sólově vystoupili: Alena Kopecká – soprán, Pavla Štěpničková – alt, Ondřej Holub – tenor a Petr Sejpal – bas. Oba koncerty dirigoval Debashish Chaudhuri.

Immersive koncert II., 4. června, Dům Natura a 5. června, Waldorfská škola

Koncerty se konaly pod záštitou Hudebního festivalu Antonína Dvořáka ve vyprodaných sálech Domu Natura a Waldorfské školy v Příbrami. V rámci netradičního pojetí koncertu, kdy diváci sedí mezi samotnými hudebníky náš orchestr poprvé živě doprovázel němý film divákům promítaný na plátně. Příbramská filharmonie posílená o dalších 23 profesionálních hráčů provedla skladby J. S. Zámečníka, O. Nedbala. R. Goldmarka a dalších. Koncerty dirigovali Debashish Chaudhuri a David Rutherford (USA).

Jarní koncert, 1. dubna, kostel sv. Jakuba

Tento koncert byl již tradičně pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Příbram nám. T. G. Masaryka. Orchestr doprovázel nejen některé žáky ZUŠ, ale rovněž jejich učitele pana Filipa Kimela a slečnu Nikol Weishäuplovou ve skladbách pro violu a violoncello. Sólově také vystoupil člen našeho orchestru Luboš Ježek se skladbou pro klarinet a orchestr G. Rossiniho. Na koncertě byly provedeny skladby M. Lorence, W. A. Mozarta, P. Hindemitha, J. Haydna, J. S. Bacha a A. Vivaldiho. Programem koncertu provázela Markéta Prunerová. Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká.