Vánoční koncert, 19. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 22. prosince, Zámek Dobříš

Oblíbené tradiční vánoční koncerty proběhly v obou zcela vyprodaných sálech.

Kromě divácky vyhledávané vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“, náš orchestr, spolu s pěveckým Vepřekovým smíšeným sborem, provedl skladby G. F. Händla a J. K. Kuchaře. Na varhany hrála Tereza Ježková. Sólovými zpěváky byli: Kateřina Falcníková – soprán, Zuzana Horská – alt, Radek Prügl – tenor a Karel Brynda – bas. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Slavnostní koncert ke 110. výročí Pf, 9. listopadu, Divadlo A. Dvořáka

Slavnostní koncert k 110. výročí založení Příbramské filharmonie, 100. výročí vzniku České republiky a 35. výročí založení Vepřekova smíšeného sboru náš orchestr Českou hymnou. Na programu našeho orchestru byly skladby: Hornický slavnostní pochod Václava Šolleho, Symfonie č. 45 fis moll J. Haydna „Na odchodnou“, árie Purkrabího z opery Jakobín a árie Vodníka z opery Rusalka A. Dvořáka. Sólové party těchto nádherných árií zpíval pan Petr Sejpal – baryton. Zajímavostí a velmi vzácnou událostí nejen pro orchestr bylo, že se slavnostního koncertu zúčastnili vnuk hudebního skladatele mistra Antonína Dvořáka pan Antonín Dvořák III. a také mistrova vnučka paní Hana Kakešová. Vepřekův smíšený sbor, pod vedením svého sbormistra, dirigenta a varhaníka Pavla Šmolíka, si pro tento slavnostní koncert připravil: skladby „El Grillo“ J. D. Preze, „Matona mia cara“ O. D. Lasse, skladbu „Pater noster“ Z. Lukáše a další skladby. Na závěr koncertu pak obě tělesa společně přednesla „Českou píseň“ B. Smetany. Koncert moderovala Markéta Prunerová. Koncert dirigovali Veronika Kopecká a Pavel Šmolík

Immersive koncert (HFAD), 4. června, Dům Natura

Koncert se konal v rámci dalšího programu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka ve vyprodaném sále Domu Natura. Netradičního pojetí koncertu, kdy diváci seděli mezi samotnými hudebníky a stali se tak součástí vlastní produkce, se náš orchestr účastnil poprvé. Orchestr střídavě dirigovali pan Debashish Chaudhuri a David Rutherford (USA). Velmi netradiční veselý a upřímný česko-anglický projev obou dirigentů byl nejen pro diváky, ale též pro náš orchestr, báječným a nezapomenutelným zážitkem. Příbramská filharmonie posílená o další profesionální hráče provedla skladby A. Dvořáka, H. T. Burleigha, G. Goulda, W. G. Stilla a D. Mullikina..

Slavnostní koncert na počest 100. výročí návratu válečných uprchlíků z Valle di Ledro do vlasti, 30. dubna, Svatá Hora

Slavnostní koncert na počet 100. výročí návratu válečných uprchlíků z Valle di Ledro do vlasti se konal pod záštitou města Příbram a ve spolupráci s pěveckým italským sborem Cima D´Oro z Ledra a Vepřekovým smíšeným sborem v prostoru venkovního oltáře Svaté Hory. Orchestr Příbramské filharmonie tentokrát doprovázel Vepřekův smíšený sbor a mužský pěvecký sbor Cima D´Oro z italského Ledra. Skladbu W. A. Mozarta „Exultate, jubilate“ sólově zazpívala Alena Kopecká. Všechna přítomná umělecká tělesa pak společně provedla italskou píseň „La Montanara“. Vystoupení dirigovali Veronika Kopecká a Pavel Šmolík.

Jarní koncert, 18. dubna, kostel sv. Jakuba

Tento koncert byl pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Příbram nám. T. G. Masaryka 155. Orchestr doprovázel některé žáky a učitele této ZUŠ. Sólovou skladbu G. Ph. Telemanna pro dvě zobcové flétny provedly žákyně Eliška Kopecká a Magdalena Slepičková. Skladbu A. Vivaldiho „Koncert pro dvě violoncella a smyčce G moll“ přednesl žák a člen našeho orchestru Ondřej Kaiser se svojí profesorkou na violoncello Galynou Lozynskou. Orchestr dále provedl skladby W. A. Mozarta „Exultate, jubilate“, „Symfonii C dur“ F. X. Duška, „Biblické písně op. č. 1– 5“ A. Dvořáka a další. Sólovými zpěváky tentokrát byli: Alena Kopecká – soprán a Petr Sejpal – baryton. Programem koncertu provázela Markéta Prunerová. Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká.