Orchestr byl založen v roce 1908 a jeho prvním dirigentem byl Bohumil Fiedler, ředitel kůru příbramského svatojakubského chrámu. Od září 2015 je dirigentkou Příbramské filharmonie Veronika Kopecká, koncertním mistrem pak Pavel Kopecký. Orchetr působí převážně na lokální úrovni. Častá je ale i spolupráce s hostujícími dirigenty jako je Debasish Chaudhuri (Indie) a David Rutherford (USA), pěveckými sbory z celé České republiky, či zapojování se do větších projektů (HFAD).

Ke 110. výročí založení orchestru

„Při sobotních schůzkách spolkových v místnosti „Na Příkopech“, začali jsme hráti, sami dva, přítel Mikeš a já …“ Tak zní slova z kroniky psané v roce 1908 rukou prvního dirigenta Příbramské filharmonie, Bohumila Fiedlera.

My, dnešní členové, si už těžko dokážeme představit Příbramskou filharmonii v takovémto složení. A to dvaadvacet členů není na tento sto desetiletý soubor nijak převratný počet, neboť orchestr pamatuje i na šedesát hudebníků. Ale jak je vidět, v jakémkoli počtu, hlavně, že se sejdeme, Příbramská filharmonie nitkami krásné hudby protkává Příbram a okolí již 110 let a stále se živě účastní mnoha akcí a příbramskou klasickou hudbu reprezentuje.

Každý z našich hráčů, ať více nebo méně zdatný, mladší či starší, patří do našich řad. Vzájemně se respektujeme, uznáváme a doplňujeme. Přeci jenom jsme amatérský orchestr a všichni si chodíme zahrát čistě ze svého zájmu. Každý z nás je tady proto, že ho společné hraní a samotná hudba naplňuje natolik, aby věřil, že to úpěnlivé cvičení a cvičení má cenu. A právě tím, že záleží na tom, co do hraní vložíme, každý kolik může a dokáže, tvoříme z teček a čárek na notovém papíře umění. A vším tím nacvičováním a sehráváním se u nás utvrzuje pevné přátelství mezi námi všemi a hudbou. Protože pokud chceme jako soubor tvořit něco krásného, je potřeba táhnout za jeden konec provazu. A proto není naším cílem být dokonalí, ale dát vše do toho, aby vznikalo krásné umění, které si užije nejen posluchač, ale také samotný hráč.

Protože v letošním roce je to právě 110 let od založení Příbramské filharmonie a 100 let od vzniku republiky, chystáme na 9. listopad 2018 od 19 hod. slavnostní koncert ve spolupráci s Vepřekovým smíšeným sborem, který si připomíná 35. výročí. Přijďte si nás poslechnout do Divadla A. Dvořáka.

Hana Kopecká

Příbram, říjen 2018