Příbramská filharmonie byla založena v roce 1908 a jejím prvním dirigentem byl vzdělaný člověk se širokým kulturním rozhledem, ředitel kůru u sv. Jakuba, pan Bohumil Fiedler. Orchestr se velmi rychle rozrostl tak, že brzy prováděl náročná díla, jako jsou Smetanova předehra k Libuši, Dvořákovy Slovanské tance, Vltava, Vyšehrad a ve spolupráci s příbramským pěveckým sborem Lumír – Dobromila i Dvořákovo Stabat Mater.

Další výrazný dirigent František Forst (od roku 1924), žák Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka, dal orchestru nový směr (orchestr provedl např. Patetickou symfonii P. I. Čajkovského). Po Mnichově byl název orchestru změněn na „Hudební spolek A. Dvořáka“, nicméně činnost orchestru byla v roce 1944 násilně zastavena. V době poválečné diriguje orchestr opět F. Forst, kterého u dirigentského pultu alternoval J. A. Richter. Taktovky se ujímá i Jaroslav Kofroň, budoucí profesor pražské konzervatoře, po něm Dr. Václav Dražan, varhaník a skladatel, žák V. Talicha a V. Nováka a jako druhý dirigent prof. Jan Karel.

Po zřízení Posádkové hudby Příbram se mohla Příbramská filharmonie opět opřít i o výpomoc vynikajících vojenských hudebníků. Tato přátelská symbióza obou orchestrů trvala až do roku 1990, kdy byla Posádková hudba zrušena. Po smrti V. Dražana byl dirigentem orchestru jmenován prof. J. Karel a brzy i mladý absolovent konzervatoře a pozdější muzikolog Dr. Vladimír Vepřek, který se zapsal do novodobé historie souboru jako nositel hudební tradice svého otce A. Vepřeka.

Začátek nového tisíciletí zastihl Příbramskou filharmonii v náročné době malého počtu stálých členů. Toto období svým vedením v letech 2002 – 2005 překlenul houslista Milan Boušek (absolovent Konzervatoře Jaroslava Ježka) a poté dirigent Pavel Šmolík, ředitel svatohorského kůru, varhaník a sbormistr (absolovent Konzervatoře v Českých Budějovicích – obor Chrámová hudba, a AMU v Praze – obor Dirigování). Pod jeho taktovkou v letech 2005 – 2014 orchestr provedl i díla symfonického charakteru, kdy chybějící hlasy vždy doplňovali pozvaní profesionální hudebníci. Tradicí se také stala spolupráce s Komorním smíšeným sborem Dr. Vladimíra Vepřeka.

Od roku 2015 řídí filharmonii Mgr. Veronika Kopecká, absoloventka oboru Hudební věda na Filozofické fakultě UK. Skladbu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě E. Douši. Na dirigentskou činnost se připravovala studiem oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. Za jejího působení orchestr provedl např. Bachův Koncert pro dvoje housle, Dvořákovu Lužanskou mši nebo Biblické písně.

– – –

Ze zápisu Bohumila Fiedlera, prvního dirigenta Příbramské filharmonie, který v kronice PF vzpomínal na založení orchestru:

Při sobotních schůzkách spolkových v místnosti „Na Příkopech“, začali jsme hráti, sami dva, přítel Mikeš a já. Brzy přibrali jsme violistu prof. Jankovského a kontrabasistu a berního správce Humla… Brzy přibrali jsme několik houslistů, mezi nimi hlavně p. Cyprína, part violoncellový přebral přítel Mikeš. Brzy nato doplnili jsme dechové nástroje harmoniem a měli jsme tzv. Francouzský orchestr.

Veřejné produkce naše nacházely u obecenstva obliby tak, že se nám hlásily do orchestu stále nové síly, hlavně smyčcové nástroje ovládající. Nyní bylo třeba rozšířiti smyčcový orchestr nástroji dechovými. Tu se přihlásil flétnista p. Šikovatel Pelant, klarinetista pan naddozorce Francouz, cornista p. prof. Geiger, na trubku pan naddozorce Gerbousek. Scházející dechové nástroje byly doplněny příbramskými placenými silami z hornické kapely, a tak úplná příbramská Filharmonie, která čítala nyní více než 60 hráčů, byla schopna studovati díla velká.“