2022

Jarní koncert – 6. dubna 2022, Aula ZŠ Jiráskovy sady

Ve středu 6. dubna proběhl tradiční jarní koncert Příbramské filharmonie, tentokrát v aule ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami II. Jarní koncert je již několikátým rokem věnován spolupráci se ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka. Letos jsme si mohli poslechnout tři její žákyně a dokonce jednu paní učitelku! To vše pod vedením naší dirigentky Veroniky Kopecké.

Během koncertu zazněla 3. věta Haydnova Koncertu C dur č. 1 pro violoncello a orchestr v podání paní učitelky Nicole Weishäuplové, jako druhá přispěla do našeho programu Aneta Janouchová (pod vedením pí. uč. Baťové) s příčnou flétnou a Mozartovým Andante pro flétnu a orchestr. Se sólovým zpěvem vystoupila Irena Brodníčková (pod vedením pí. uč. Kunické Halamové), zazpívala Árii Zerliny z opery Don Giovanni Ich weiss ein Mittel. Jako čtvrtá vystoupila členka PF Barbora Kopecká (Hudební škola hl. m. Prahy, pí. uč. Kočí) s 2. větou Haydnova Koncertu C dur č. 1 pro violoncello a orchestr.

Následovalo vystoupení dechového kvintetu složeného ze členů Filharmonie pod uměleckým vedením Luboše Ježka (člen PF), kteří provedli 1. a 3. větu Dechového kvintetu od A. Rejchy. Předposledním číslem byl Koncert pro housle a orchestr A dur č. 5 “Turecký”, 1. věta od W. A. Mozarta, který zahrála Hana Kopecká (žačka p. uč. Kimla a také členka PF).

Celý koncert byl završen slavnostní 1. větou ze Symfonie D dur od J. V. H. Voříška v provedení celého orchestru. Všichni muzikanti si koncert vychutnali, a to hlavně díky skvělé akustice sálu a nadšeným posluchačům. 

Nadaným sólistům gratulujeme ke krásným výkonům a těšíme se na další obohacující spolupráci!

2021

Podzimní koncert – Mozartovo Requiem – 21. 10. Kostel sv. Jakuba, Příbram a 2. 11. Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Jihlava

Po nucené dvouleté odmlce nám situace konečně dovolila vám posluchačům i nám hudebníkům zpříjemnit několik podzimních chvil překrásnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta, jeho Requiem. A to hned dvakrát, poprvé v Příbrami v předvečer Svátku všech svatých, v neděli 31. listopadu, podruhé v úterý 2. listopadu v Jihlavě.

Příbramská filharmonie je soubor čistě instrumentální, Requiem bylo ale napsáno nejen pro orchestr, ale také pro pěvecký sbor a sólisty, nositele hlubokého textu zádušní mše. Bylo nám velikou ctí a potěšením, že jsme mohli spojit síly se skvělými sólisty Alenou Kopeckou, Pavlou Štěpničkovou, Peterem Malým a Petrem Sejpalem, ale také s Jihlavským smíšeným pěveckým sborem Melodie pod vedením Pavla Saláka, který během covidových dní Mozartovo dílo nastudoval a právě letos s námi společně provedl. Hlasy Jihlaváků se pod taktovkou naší dirigentky Veroniky Kopecké společně s našimi nástroji poprvé rozezněly v kostele svatého Jakuba staršího v Příbrami právě v neděli 31. října a potěšili příchozí obyvatele Příbrami a okolí. Nás naopak za těmi jihlavskými o dva dny později čekal výlet do jejich města. Zde v místním kině Dukla proběhlo během odpoledne i promítání filmu Jednotka intenzivního života od režisérky Adély Komrzý s následnou besedou s paliatrem Ondřejem Kopeckým, jedním z hlavních protagonistů filmu a zároveň zúčastněným violoncellistou. Provedení Requiem v chrámu svatého Ignáce tak symbolicky završilo celý odpolední program, který se nesl v duchu paliativní péče, její důležitosti a opravdového poslání. Výtěžek koncertu šel poté na podporu domácích hospiců na Jihlavsku.

Oba chrámy, ten příbramský i ten o mnoho větší jihlavský, mohly být pro naši nesmírnou radost zcela zaplněny i přes všechna epidemiologická opatření, a i se tak stalo. Věříme, že stejně jako my plni krásné hudby odcházeli z koncertů všichni posluchači. Děkujeme za nádherný zážitek všem, kteří se na jeho realizaci podíleli.

Filharmonie v lesním divadle Skalka, 23. července

Již po druhé jsme se představili v pohádkovém prostředí Lesního divadla Skalka. Příbramská filharmonie po téměř roční covidové pauze odehrála nezapomenutelný koncert plný valčíků, polek a dalších posluchačsky atraktivních skladeb. Po jejím vystoupení zahráli světově uznávaní Clarinet Factory.

2020

Příbramská filharmonie trochu jinak, 12. září, Lesní divadlo Skalka

Koncert se uskutečnil, pro nás v nezvyklém prostředí a to v Lesním divadle Skalka u Nového Podlesí.V nádherné atmosféře letního podvečera, za téměř plně obsazeného hlediště, zazněly skladby autorů O. Nedbala, J. Strausse, E. Elgara a A. Johnse. Hostem koncertu byl dětský vokálně instrumentální soubor Musica Marcato, který již od roku 2016 vede naše dirigentka Veronika Kopecká. V dnešní době má tento soubor již 25 členů ve věku od 5 do 17 let a hraje a zpívá úpravy lidových i umělých písní a skladeb, které přímo pro jeho pestré instrumentální obsazení komponuje právě Veronika Kopecká. Pro náš koncert si připravili kromě dalších skladeb také „večerníčkovou symfonii“. Letošní premiérové provedení našeho koncertu v přírodním prostředí se nám báječně osvědčilo. Příznivé ohlasy diváků, kteří za námi v nemalém počtu, zavítali i za brány města, jsou pro nás důvodem, v příštích sezónách podobné vystoupení znovu uspořádat. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je pribramska_filharmonie_trochu_jinak-2020-lesni-divadlo-1920x1005px-1024x536.jpg.

Slavnost korunovace, 21. června, Svatá Hora

V rámci této slavnosti se náš orchestr, jako již tradičně,  v neděli 21.6.2020, zúčastnil hlavní slavnostní mše svaté, tentokrát celebrované Mons. Dominikem Dukou. Motem letošní slavnosti bylo 75 let od konce druhé světové války. Orchestr Příbramské filharmonie a Vepřekův smíšený sbor řídil dirigent a regenschori Svaté Hory Pavel Šmolík. Společně jsme provedli skladby:  Karel Bříza: Ejhle, kněz veliký a Lidové ordinarium, Colin Mawby: Ave verum, Radek Rejšek: Ave Maria, písně z Kancionálu a Velký Zdrávas

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 103983522_2540922272834736_1193308670593877203_o-724x1024.jpg.

2019

Zlaté adventní zastavení, 22. prosince, Náměstí T. G. Masaryka

Vystoupení proběhlo v rámci příbramského adventu pořádaného Městským kulturním centrem v Příbrami v podvečerních hodinách na venkovním pódiu. Náš orchestr provedl skladbu D. A. F. Milčínského „Pastorella á 3“ a pásmo koled v úpravě K. Steckera „Koleda“. Příbramská filharmonie tentokrát doprovodila zpěváky z řad dětí i dospělých z našeho orchestru. Ke společnému zpěvu všeobecně známých lidových i umělých koled byla vybídnuta také veřejnost, a tak se z vystoupení stalo příjemné společné muzicírování třeba i s náhodnými kolemjdoucími. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Vánoční koncert, 20. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 21. prosince, Zámek Dobříš

Oblíbené tradiční vánoční koncerty proběhly v obou zcela vyprodaných sálech. Kromě nepostradatelné vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“ náš orchestr, tentokrát posílený o 8 dalších profesionálních hráčů, spolu s pěveckým Vepřekovým smíšeným sborem, provedl skladby D. A. F. Milčínského. F. Danziho a K. Steckera. Pozvání přijali a sólovými zpěváky byli: Kateřina Falcníková – soprán, Zuzana Horská – alt, Radek Prügl – tenor a Petr Sejpal – bas. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 51604196_2174165532843747_5403477872398565376_n.jpg.

Dušičkový koncert, 2. listopadu, kostel sv. Jakuba a 3. listopadu, Zámek Dobříš

Rozsáhlou a divácky oblíbenou skladbu W. A. Mozarta, Requiem, provedl náš orchestr s téměř 40 členným pěveckým sborem, ve zcela vyprodaných sálech příbramského kostela a dobříšského zámku. Pozvání tentokrát přijal pěvecký sbor Nová Česká píseň z Plzně, posílený o některé členy příbramského Vepřekova smíšeného sboru a pražského sboru Piccolo coro. Sólově vystoupili: Alena Kopecká – soprán, Pavla Štěpničková – alt, Ondřej Holub – tenor a Petr Sejpal – bas. Oba koncerty dirigoval Debashish Chaudhuri.

Immersive koncert II., 4. června, Dům Natura a 5. června, Waldorfská škola

Koncerty se konaly pod záštitou Hudebního festivalu Antonína Dvořáka ve vyprodaných sálech Domu Natura a Waldorfské školy v Příbrami. V rámci netradičního pojetí koncertu, kdy diváci sedí mezi samotnými hudebníky náš orchestr poprvé živě doprovázel němý film divákům promítaný na plátně. Příbramská filharmonie posílená o dalších 23 profesionálních hráčů provedla skladby J. S. Zámečníka, O. Nedbala. R. Goldmarka a dalších. Koncerty dirigovali Debashish Chaudhuri a David Rutherford (USA).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_2576-768x1024.jpg.

Jarní koncert, 1. dubna, kostel sv. Jakuba

Tento koncert byl již tradičně pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Příbram nám. T. G. Masaryka. Orchestr doprovázel nejen některé žáky ZUŠ, ale rovněž jejich učitele pana Filipa Kimela a slečnu Nikol Weishäuplovou ve skladbách pro violu a violoncello. Sólově také vystoupil člen našeho orchestru Luboš Ježek se skladbou pro klarinet a orchestr G. Rossiniho. Na koncertě byly provedeny skladby M. Lorence, W. A. Mozarta, P. Hindemitha, J. Haydna, J. S. Bacha a A. Vivaldiho. Programem koncertu provázela Markéta Prunerová. Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 53026385_2185388718388095_2553321743523512320_o-724x1024.jpg.

2018

Vánoční koncert, 19. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 22. prosince, Zámek Dobříš

Oblíbené tradiční vánoční koncerty proběhly v obou zcela vyprodaných sálech.

Kromě divácky vyhledávané vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“, náš orchestr, spolu s pěveckým Vepřekovým smíšeným sborem, provedl skladby G. F. Händla a J. K. Kuchaře. Na varhany hrála Tereza Ježková. Sólovými zpěváky byli: Kateřina Falcníková – soprán, Zuzana Horská – alt, Radek Prügl – tenor a Karel Brynda – bas. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 51842335_2174165399510427_307977312928792576_n.jpg.

Slavnostní koncert ke 110. výročí Pf, 9. listopadu, Divadlo A. Dvořáka

Slavnostní koncert k 110. výročí založení Příbramské filharmonie, 100. výročí vzniku České republiky a 35. výročí založení Vepřekova smíšeného sboru náš orchestr Českou hymnou. Na programu našeho orchestru byly skladby: Hornický slavnostní pochod Václava Šolleho, Symfonie č. 45 fis moll J. Haydna „Na odchodnou“, árie Purkrabího z opery Jakobín a árie Vodníka z opery Rusalka A. Dvořáka. Sólové party těchto nádherných árií zpíval pan Petr Sejpal – baryton. Zajímavostí a velmi vzácnou událostí nejen pro orchestr bylo, že se slavnostního koncertu zúčastnili vnuk hudebního skladatele mistra Antonína Dvořáka pan Antonín Dvořák III. a také mistrova vnučka paní Hana Kakešová. Vepřekův smíšený sbor, pod vedením svého sbormistra, dirigenta a varhaníka Pavla Šmolíka, si pro tento slavnostní koncert připravil: skladby „El Grillo“ J. D. Preze, „Matona mia cara“ O. D. Lasse, skladbu „Pater noster“ Z. Lukáše a další skladby. Na závěr koncertu pak obě tělesa společně přednesla „Českou píseň“ B. Smetany. Koncert moderovala Markéta Prunerová. Koncert dirigovali Veronika Kopecká a Pavel Šmolík

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PF-Vyrocni-koncert-2018.jpg.

Immersive koncert (HFAD), 4. června, Dům Natura

Koncert se konal v rámci dalšího programu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka ve vyprodaném sále Domu Natura. Netradičního pojetí koncertu, kdy diváci seděli mezi samotnými hudebníky a stali se tak součástí vlastní produkce, se náš orchestr účastnil poprvé. Orchestr střídavě dirigovali pan Debashish Chaudhuri a David Rutherford (USA). Velmi netradiční veselý a upřímný česko-anglický projev obou dirigentů byl nejen pro diváky, ale též pro náš orchestr, báječným a nezapomenutelným zážitkem. Příbramská filharmonie posílená o další profesionální hráče provedla skladby A. Dvořáka, H. T. Burleigha, G. Goulda, W. G. Stilla a D. Mullikina..

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Immersive-2018-1024x683.jpg.

Slavnostní koncert na počest 100. výročí návratu válečných uprchlíků z Valle di Ledro do vlasti, 30. dubna, Svatá Hora

Slavnostní koncert na počet 100. výročí návratu válečných uprchlíků z Valle di Ledro do vlasti se konal pod záštitou města Příbram a ve spolupráci s pěveckým italským sborem Cima D´Oro z Ledra a Vepřekovým smíšeným sborem v prostoru venkovního oltáře Svaté Hory. Orchestr Příbramské filharmonie tentokrát doprovázel Vepřekův smíšený sbor a mužský pěvecký sbor Cima D´Oro z italského Ledra. Skladbu W. A. Mozarta „Exultate, jubilate“ sólově zazpívala Alena Kopecká. Všechna přítomná umělecká tělesa pak společně provedla italskou píseň „La Montanara“. Vystoupení dirigovali Veronika Kopecká a Pavel Šmolík.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 30264983_1978451185748517_7521644168125349888_o-725x1024.jpg.

Jarní koncert, 18. dubna, kostel sv. Jakuba

Tento koncert byl pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Příbram nám. T. G. Masaryka 155. Orchestr doprovázel některé žáky a učitele této ZUŠ. Sólovou skladbu G. Ph. Telemanna pro dvě zobcové flétny provedly žákyně Eliška Kopecká a Magdalena Slepičková. Skladbu A. Vivaldiho „Koncert pro dvě violoncella a smyčce G moll“ přednesl žák a člen našeho orchestru Ondřej Kaiser se svojí profesorkou na violoncello Galynou Lozynskou. Orchestr dále provedl skladby W. A. Mozarta „Exultate, jubilate“, „Symfonii C dur“ F. X. Duška, „Biblické písně op. č. 1– 5“ A. Dvořáka a další. Sólovými zpěváky tentokrát byli: Alena Kopecká – soprán a Petr Sejpal – baryton. Programem koncertu provázela Markéta Prunerová. Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká.

2017

Vánoční koncert, 15. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 16. prosince, Zámek Dobříš

Na programu všech tří koncertů byly, kromě tradiční mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“!  také následující skladby: „Příjezd královny ze Sáby“ z opery Šalamoun od G. F. Händela, „Koncert pro housle a orchestr F dur“ J. J. Ryby,  „Jesus bleibet meine Freude“ J. S. Bacha a směs z nejoblíbenějších písní vánočních „Koleda“ K. Steckera.
Náš orchestr již tradičně doprovodil Vepřekův smíšený pěvecký sbor (sbormistr Pavel Šmolík).Sólovými zpěváky byli: Kateřina Falcníková – soprán, Zuzana Horská – alt, Radek Prügl – tenor a Karel Brynda – bas. Na varhany hrála Tereza Ježková. Koncert dirigovala Veronika Kopecká

Podzimní koncert, 8. listopadu, kostel sv. Jakuba

Na programu koncertu bylo dílo J. S. Bacha, L. Vierneho, G. F. Handela a F. Mendelssohna Bartholdyho. Na varhany hrál P. Šmolík, dirigovala V. Kopecká.

Slavnost korunovace, 20. června, Svatá Hora

Na 284. Korunovaci  na Svaté hoře provedla Příbramská filharmonie dílo Ch. Gounoda Messe breve in C. Filharmonii a Svatohorský chrámový sbor řídil Mikoláš Troup.

Koncert k svátku Nejsvětější trojice, 11. června, kostel Nejsvětější trojice

Na koncertě PF spoluúčinkovaly příbramské sbory Svatohorský chrámový sbor a KSS Dr. V. Vepřeka a Pražští pěvci. Zazněly Koncert pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha (sólisté V. Kopecká a P. Kopecký), Biblické písně A. Dvořáka (baryton P. Sejpal), Rondo pro violoncello A. Dvořáka (O. Kopecký) a Messe breve in C Charlese Gounoda. Dirigovala Veronika Kopecká a Mikoláš Troup.

Muzejní noc, 10. června, Památník A. Dvořáka

Na koncertě zazněly Sinfonia melodica TWV 50:2 G. P. Telemanna, Koncert pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha (sólisté V. Kopecká a P. Kopecký), Gaelic Offering C. Mc Michaela, Biblické písně A. Dvořáka (baryton P. Sejpal), Rondo pro violoncello A. Dvořáka (O. Kopecký) a Concertino pro klarinet a orchestr G. Tartiniho (L. Ježek). PF dirigovala Veronika Kopecká. Na tomto koncertě se ukázalo, jak je důležité mít své publikum. Zatímco naše vystoupení od 15:30 do 17:00 bylo hojně navštíveno, následující koncert studentů Konzervatoře Plzeň se neuskutečnil, protože nebylo před kým hrát.

Jarní koncert, 4. dubna, kostel sv. Jakuba

Na koncertě zazněl Koncert pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha (sólisté V. Kopecká a P. Kopecký), Koncert pro altovou flétnu F dur A. Vivaldiho (D. Pilecká – učitelka flétny na ZUŠ), Sinfonia melodica TWV 50:2 G. P. Telemanna, Coloratura S. Yagisawa, Gaelic Offering – Rose Cottage C. Mc Michaela a Concertino pro klarinet a orchestr G. Tartiniho (L. Ježek). Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká. Tímto koncertem začala přínosná spolupráce Příbramské filharmonie a a žáků a učitelů ZUŠ na náměstí TGM. 

2016

Vánoční koncert,16. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 17. prosince, zámek Dobříš

Na programu vánočních koncertů byly skladby F. X. Brixiho Reges de Saba veniunt, J. J. Ryby Spi, spi neviňátko, G. Tartiniho Concertino pro klarinet a smyčce. V druhé půlce večera PF předvedla pastorelu J.J. Ryby Rozmilý slavíčku a Českou mši vánoční téhož autora. Vedle Příbramské filharmonie účinkoval Vepřekův smíšený sbor. Sólisty večera byl klarinetista Lubomír Ježek, sopranistka Kateřina Falcníková, altistka Zuzana Horská, tenorista Radek Prügl a basista Karel Brynda. Na varhany koncert doprovázela Tereza Ježková. Všechny tři koncerty proběhly ve výborné atmosféře, a to před plně vyprodanými sály.

Koncert k 800. výročí města, 26. října, Divadlo A. Dvořáka

Na této významné události se podílely Příbramská filharmonie a příbramské soubory – KSS Dr. V. Vepřeka, Krásky a Codex temporis. Program večera byl následující: A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (Krásky), J. Walter: Laudae Deum, F. Fresi: Stabat Mater, C. Monteverdi: Cantate domino, Z. Lukáš: Pater noster (Codex temporis), Z. Kodály: Veni Emmanuel, Z. Reichl: Škoda ťa, synečku, K. Bříza: Salve Regina (KSS Dr. V. Vepřeka), F. X. Dušek: Symphony in C (Příbramská filharmonie). Společně pak soubory provedly Dvořáku Lužanskou mši.  Sólisty večera byli Alena Kopecká, Zuzana Horská, Otakar Souček a Jan Morávek. Varhanní part zahrála Tereza Ježková. Koncert dirigovala Veronika Kopecká. Koncertem provázela Lenka Peške. Mezi hosty patřil i pan Antonín Dvořák III. 

Koncert pro varhany, 23. října, kostel Nejsvětější Trojice

Na programu koncertu byly skladby Hymnus a Lužanská mše A. Dvořáka. Koncert byl zajímavý nejenom repertoárem, ale i tím, že se jej zúčastnily 4 příbramské soubory – Příbramská filharmonie, KSS Dr. V. Vepřeka, Krásky a Codex temporis. Diváci na podporu varhan přispěli nečekaně vysokou částkou. Sólisty večera byli Alena Kopecká, Zuzana Horská, Otakar Souček a Jan Morávek. Varhanní part zahrála Tereza Ježková. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Slavnostní koncert, 11. června, Svatá Hora

Slavnostní mše ke znovuotevření Svaté Hory po rekonstrukci. Příbramská filharmonie pod vedením Mikoláše Troupa zahrála Lužanskou mši A. Dvořáka. Sólové hlasy provedli Kateřina Flacníková, Marie Štefániková, Stanislav Mistr a Pavel Kobrle.  Mši za přítomnosti médii, mj. i České televize, celebroval kardinál Duka.

Slavnostní koncert, 11. června, náměstí J. A. Alise

Koncert v rámci oslav 800 let Příbrami v sobotu 11.6.2016 v 14:30 na náměstí J. A. Alise na Březových horách (vedle kostela sv. Vojtěcha). Na programu byl Příjezd královny ze Sáby od Georga Friedricha Händela, Concertino pro klarinet Giuseppe Tartiniho, Koncert pro violu Henryho Cadadesiho a Richterova a Duškova symfonie. Jako sólisté se představili Ondřej Palkovský (viola) a Luboš Ježek (klarinet).

Jarní koncert, 19. dubna, Galerie Františka Drtikola

Na koncertě zazněly následující skladby: Symphony in C F. X. Duška, Violoncellový koncert D dur J. Haydna v podání sólisty Ondřeje Kopeckého, árie Kéž duch můj sám A. Dvořáka v provedení sopranistky Aleny Kopecké, dále árie z opery Xerxes a Rinaldo G. F. Händela. Závěr koncertu patřil Koncertu c moll pro violu a orchestr Henriho Casadesa a sólistovi Ondřeji Palkovskému.
Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká
 
Počínaje tímto koncertem používá Příbramská filharmonie nové logo. Autorem návrhu je Miroslav Zelenka.

Starší