(13. prosince 1979, Plzeň)

Studoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích obor chrámová hudba dále na Akademii Múzických Umění v Praze, obor dirigování. V průběhu studia zaznamenal rovněž některé úspěchy v soutěžích, např. absolutní vítězství v interpretačně-improvizační soutěži Voříškův Vamberk 2001. V letech 2001 až 2013 působil v Příbrami jako varhaník a ředitel kůru na Svaté hoře. Kromě soustavné činnosti liturgického a koncertního varhaníka zde vedl chrámový sbor a organizoval hudebně kulturní dění na tomto poutním místě. V Příbrami dále i v současnosti vede Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a vyučuje zde na ZUŠ A. Dvořáka. Od roku 2002 rovněž vyučuje na Konzervatoři v Č. Budějovicích. Vede zde školní pěvecký sbor, vyučuje varhanní i klavírní improvizaci, gregoriánský chorál a dirigování. V letech 2013 až 2017 pracoval jako regenschori a dómský varhaník v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, kde i v současnosti vede mužskou gregoriánskou scholu Schola Cantorum Pilsensis . Věnuje se též koncertní činnosti, zaměřuje se na improvizaci. Z projektů jmenujme např. koncertní cyklus „10x varhany pokaždé jinak“ , pořídil nahrávky pro Český Rozhlas (varhany kostela v N. Kníně, záznam Křížové cesty R. Rejška v litoměřické katedrále), v rozhlase spolupracoval i jako spolutvůrce pořadů o duchovní hudbě (např. Tradice zpívaných pašijí a jejich zhudebnění v českém jazyce). V současnosti působí jako regenschori na Svaté Hoře.