Vánoční koncert,16. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 17. prosince, zámek Dobříš

Na programu vánočních koncertů byly skladby F. X. Brixiho Reges de Saba veniunt, J. J. Ryby Spi, spi neviňátko, G. Tartiniho Concertino pro klarinet a smyčce. V druhé půlce večera PF předvedla pastorelu J.J. Ryby Rozmilý slavíčku a Českou mši vánoční téhož autora. Vedle Příbramské filharmonie účinkoval Vepřekův smíšený sbor. Sólisty večera byl klarinetista Lubomír Ježek, sopranistka Kateřina Falcníková, altistka Zuzana Horská, tenorista Radek Prügl a basista Karel Brynda. Na varhany koncert doprovázela Tereza Ježková. Všechny tři koncerty proběhly ve výborné atmosféře, a to před plně vyprodanými sály.

Koncert k 800. výročí města, 26. října, Divadlo A. Dvořáka

Na této významné události se podílely Příbramská filharmonie a příbramské soubory – KSS Dr. V. Vepřeka, Krásky a Codex temporis. Program večera byl následující: A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (Krásky), J. Walter: Laudae Deum, F. Fresi: Stabat Mater, C. Monteverdi: Cantate domino, Z. Lukáš: Pater noster (Codex temporis), Z. Kodály: Veni Emmanuel, Z. Reichl: Škoda ťa, synečku, K. Bříza: Salve Regina (KSS Dr. V. Vepřeka), F. X. Dušek: Symphony in C (Příbramská filharmonie). Společně pak soubory provedly Dvořáku Lužanskou mši.  Sólisty večera byli Alena Kopecká, Zuzana Horská, Otakar Souček a Jan Morávek. Varhanní part zahrála Tereza Ježková. Koncert dirigovala Veronika Kopecká. Koncertem provázela Lenka Peške. Mezi hosty patřil i pan Antonín Dvořák III. 

Koncert pro varhany, 23. října, kostel Nejsvětější Trojice

Na programu koncertu byly skladby Hymnus a Lužanská mše A. Dvořáka. Koncert byl zajímavý nejenom repertoárem, ale i tím, že se jej zúčastnily 4 příbramské soubory – Příbramská filharmonie, KSS Dr. V. Vepřeka, Krásky a Codex temporis. Diváci na podporu varhan přispěli nečekaně vysokou částkou. Sólisty večera byli Alena Kopecká, Zuzana Horská, Otakar Souček a Jan Morávek. Varhanní part zahrála Tereza Ježková. Koncert dirigovala Veronika Kopecká.

Slavnostní koncert, 11. června, Svatá Hora

Slavnostní mše ke znovuotevření Svaté Hory po rekonstrukci. Příbramská filharmonie pod vedením Mikoláše Troupa zahrála Lužanskou mši A. Dvořáka. Sólové hlasy provedli Kateřina Flacníková, Marie Štefániková, Stanislav Mistr a Pavel Kobrle.  Mši za přítomnosti médii, mj. i České televize, celebroval kardinál Duka.

Slavnostní koncert, 11. června, náměstí J. A. Alise

Koncert v rámci oslav 800 let Příbrami v sobotu 11.6.2016 v 14:30 na náměstí J. A. Alise na Březových horách (vedle kostela sv. Vojtěcha). Na programu byl Příjezd královny ze Sáby od Georga Friedricha Händela, Concertino pro klarinet Giuseppe Tartiniho, Koncert pro violu Henryho Cadadesiho a Richterova a Duškova symfonie. Jako sólisté se představili Ondřej Palkovský (viola) a Luboš Ježek (klarinet).

Jarní koncert, 19. dubna, Galerie Františka Drtikola

Na koncertě zazněly následující skladby: Symphony in C F. X. Duška, Violoncellový koncert D dur J. Haydna v podání sólisty Ondřeje Kopeckého, árie Kéž duch můj sám A. Dvořáka v provedení sopranistky Aleny Kopecké, dále árie z opery Xerxes a Rinaldo G. F. Händela. Závěr koncertu patřil Koncertu c moll pro violu a orchestr Henriho Casadesa a sólistovi Ondřeji Palkovskému.
Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká
 
Počínaje tímto koncertem používá Příbramská filharmonie nové logo. Autorem návrhu je Miroslav Zelenka.