PhDr. Vladimír Vepřek (1969 – 2002)

(20. května 1946, Příbram – 18. srpna 2002, Příbram)

Po maturitě na příbramském gymnáziu začal studovat pražskou konzervatoř, obor kontrabas a klavír. Po smrti otce Antonína Vepřeka (1978) přejal řízení Příbramského dětského sboru a v roce 1983 rozšířil své sborové aktivity založením Komorního smíšeného sboru, který po dobu svého trvání dosáhl podobně jako sbor dětský nejednoho pozoruhodného výsledku. Vizitkou práce sborů jsou vynikající vystoupení doma i v zahraničí, nahrávky pro rozhlas i televizi a další úspěchy, představující navíc tu nejlepší reprezentaci pro město Příbram i naši zemi. Od roku 1972 vyučoval Vladimír Vepřek na příbramské Základní umělecké škole hudební teorii, klavír a sborový zpěv. Zároveň se od roku 1969 věnoval dirigentské činnosti v Příbramské filharmonii, jejímž byl od roku 1998 šéfdirigentem. Od roku 1995 byl vůdčí osobností při organizování mezinárodního Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Pod jeho vedením získal festival novou koncepci i vyšší uměleckou úroveň a brzy se zařadil mezi nejuznávanější svého druhu u nás i v Evropě.

Jiří A. Richter (1980 – 1995)

(26. července 1921, Praha)

Hudební skladatel a pedagog, sbormistr, dirigent a spisovatel. Vystudoval Státní konzervatoř hudby v Praze a soukromou dramatickou školu. Poté absolvoval odborné kurzy hudební pedagogiky ministerstva školství, filologie, dějin umění a výtvarnictví a žurnalistiky. V letech 1943-1945 působil jako varhaník a ředitel kůru v Praze, 1946-1947 sbormistr v Bílině, 1954-1959 v Březnici a od roku 1980 jako dirigent Příbramské filharmonie. Profesor hudební výchovy na příbramském gymnáziu, vychovatel a v letech 1959-1961 redaktor a vedoucí propagace Rudných dolů. Dále učil na Střední zdravotnické škole, Lidové škole umění. V l. 1971-1981 metodik Okresního kulturního střediska. Externí člen příbramského divadla. Vytvořil více než 100 vokálních, instrumentálních a duchovních skladeb. Autor muzikologických studií a kritik. Publikoval v regionálních časopisech. Autor básnických sbírek, povídek, novel a divadelních her. Věnoval se i výtvarnému umění. Tvořil olejomalby, tempery a drobnou grafiku.

Prof. Jan Karel (1977 – 1995)

(1914, Příbram – 1995, Příbram)

Malíř, hudebník a dirigent, působící v Příbrami.

Dr. Václav Dražan (1952 – 1977)

(16. července 1917, Příbram – 22. února 1979, Pleš)

V roce 1937 odmaturoval na příbramském gymnasiu a zapsal se k přednáškám na katedře dějin hudby Filosofické fakulty UK v Praze. Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 pracoval jako úředník a soukromě studoval varhanní a klavírní hru, dirigování a komponování. Navzdory velkému talentu se rozhodl vrátit do Příbrami a v roce 1944 nastoupil na místo zestárlého ředitele chrámové hudby Bohumila Fidlera. Po válce dokončil studia, obhájil disertační práci „Po stopách hudby kantorů na Podbrdsku“ a v roce 1947 byl promován doktorem filozofie. Vyučoval na gymnasiu, komponoval církevní hudbu, hrál na varhany a řídil chrámový sbor. Počátkem padesátých let převzal řízení Příbramské filharmonie. V důsledku společenského teroru musel kvůli svému působení v církevním prostředí v roce 1956 odejít ze školství. Stal se archivářem Rudných dolů, a tak se zbavil politického šikanování. Ve volném čase se věnoval Příbramské filharmonii. Roku 1959 byl jmenován kapelníkem činoherního orchestru Krajského divadla v Příbrami, který byl sestaven z hudebníků Příbramské filharmonie. Pro divadlo pak komponoval scénickou hudbu. V roce 1968 se vrátil na příbramské gymnasium a pro televizi natočil s Příbramským dětským sborem pásmo koled, které se o Vánocích 1969 vysílalo v pořadu Příbramské betlémy. Politická normalizace a výtky ředitele gymnasia kvůli malé politické angažovanosti ztrpčovaly Václavu Dražanovi život. V roce 1977 odešel do důchodu a 22. února 1979 neočekávaně zemřel v sanatoriu na Pleši. Hudební pozůstalost čítá na 40 opusů: osm mší, drobnější vokální skladby pro kostelní účely, komorní, scénická, baletní a orchestrální tvorba.

Mgr. Jaroslav Kofroň (1948 – 1952)

(05. února 1921, Vletice – 22. července 1966, Bulharsko)

Hornista, sbormistr a profesor pražské konzervatoře. Absolvent učitelského ústavu v Příbrami. Vystudoval hru na lesní roh u prof. E. Kauckého, ale i sborový zpěv, teorii, skladbu a dirigování. Od září 1949 nejmladším profesorem pražské konzervatoře. Sbormistr a dirigent několika pražských pěveckých sborů, člen Komorního sdružení profesorů pražské konzervatoře, dirigent a čestný člen Příbramské filharmonie. Sběratel lidových písní. Skladatelskou tvorbou zasáhl do všech hudebních žánrů. Rodnému kraji věnoval Vletickou polku, Krásnohorský valčík a Sedlčanskou mazurku. Autor hudební literatury pro lesní roh, především Učebnice harmonie a Učebnice intonace a rytmu. Předčasně tragicky zahynul.