(1979, Příbram)

Houslista, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka voboru housle (prof. Lukáš Kuta) a v roce 2006 obor dirigování (prof. Hynek Farkač). Po dobu studií na konzervatoři byl členem Pražského studentského orchestru, kde působil jako koncertní mistr a později i dirigent. Jako člen Českého studentského orchestru dirigoval na prestižním festivalu Young Euro Classic 2003 v Berlínském Schauspielhausu.  Překlenul složité období Pf ze začátku nového tisíciletí, kdy se orchestr potýkal s malým počtem stálých členů.