Mgr. Veronika Kopecká (2015 – současnost)

(20. července 1977, Praha)

Houslistka, pedagožka, skladatelka a dirigentka. Absolventka oboru Hudební věda na Filozofické fakultě UK. Skladbu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě E. Douši. Na dirigentskou činnost se připravovala studiem oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. Za jejího vedení orchestr znovu prožívá rozvoj.

Debashish Chaudhuri (host 2018 – 2019)

(14. října 1975, Kalkata)

Indický dirigent, působil jako vedoucí hudební katedry James‘ School. Dirigoval čtyři pěvecké sbory a aktivně se podílel na místním hudebním životě. Založil školní orchestr St. James ‚a Calcutta School of Music Chamber Orchestra a komorní orchestr při Calcutta School of Music. Po studiích v Indii, Spojených státech amerických, Singapuru a Anglii přijel do České republiky, kde nejprve absolvoval dirigentské kurzy v Kroměříži a následně začal studovat dirigování na Pražské konzervatoři a odkaz A. Dvořáka. V letech 2003 a 2004 studoval u maestra Gianluigiho Gelmettiho na Accademia Musicale Chigiana v italské Sieně. V roce 2004 získal 1. cenu na dirigentské soutěži ve švýcarském Lausanne a v roce 2005 stal prvním Indem, který se probojoval mezi finalisty dirigentské soutěže ve francouzském Besançonu. Od roku 2000 žije v Praze. Je členem správní rady Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami a členem volného sdružení profesionálních pianistů PETROF Art Family. Příbramskou filharmonii vedl v letech 2018 a 2019 na velmi ceněných Immersive koncertech v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka, poté i na Dušičkovém koncertu v Příbrami a na Dobříši dirigoval Requiem W. A. Mozarta.

David Rutherford (host 2018 – 2019)

Dirigent, pedagog, sbormistr, zpěvák, ceněný rozhlasový moderátor. Účastní se vysílání z významných hudebních domů (např. Colorado Public Radio Host) a udělal již několik rozhovorů se světově známými skladateli nebo dirigenty jako např. Robert Spano, Bramwell Tovey, John Eliot Gardiner, Olga Kern, Edgar Meyer, Morten Lauridsen, Eric Whitacre nebo Marvin Hamlisch. V současnosti vede Stratus Chamber, Valor Symphonics Youth Orchestra a pravidelně hostuje v Longmont Symphony, věnuje se i pedagogické činnosti. Vedl obory orchestrální hudby a hudebního vzdělání na Colorado Christian University. Stranou v jeho kariéře nezůstává ani zpěv. Působí jako hlavní bas v Cheyenne Symphony orchestra nebo asistent hlavního basu v Greeley Philharmonic Orchestra. Příbramskou filharmonii dirigoval v letech 2018 a 2019 na velmi ceněných Immersive koncertech v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka.

MgA. Pavel Šmolík (2005 – 2015)

(13. prosince 1979, Plzeň)

Studoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích obor chrámová hudba dále na Akademii Múzických Umění v Praze, obor dirigování. V průběhu studia zaznamenal rovněž některé úspěchy v soutěžích, např. absolutní vítězství v interpretačně-improvizační soutěži Voříškův Vamberk 2001. V letech 2001 až 2013 působil v Příbrami jako varhaník a ředitel kůru na Svaté hoře. Kromě soustavné činnosti liturgického a koncertního varhaníka zde vedl chrámový sbor a organizoval hudebně kulturní dění na tomto poutním místě. V Příbrami dále i v současnosti vede Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a vyučuje zde na ZUŠ A. Dvořáka. Od roku 2002 rovněž vyučuje na Konzervatoři v Č. Budějovicích. Vede zde školní pěvecký sbor, vyučuje varhanní i klavírní improvizaci, gregoriánský chorál a dirigování. V letech 2013 až 2017 pracoval jako regenschori a dómský varhaník v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, kde i v současnosti vede mužskou gregoriánskou scholu Schola Cantorum Pilsensis . Věnuje se též koncertní činnosti, zaměřuje se na improvizaci. Z projektů jmenujme např. koncertní cyklus „10x varhany pokaždé jinak“ , pořídil nahrávky pro Český Rozhlas (varhany kostela v N. Kníně, záznam Křížové cesty R. Rejška v litoměřické katedrále), v rozhlase spolupracoval i jako spolutvůrce pořadů o duchovní hudbě (např. Tradice zpívaných pašijí a jejich zhudebnění v českém jazyce). V současnosti působí jako regenschori na Svaté Hoře.

Milan Boušek (2002 – 2005)

(1979, Příbram)

Houslista, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka voboru housle (prof. Lukáš Kuta) a v roce 2006 obor dirigování (prof. Hynek Farkač). Po dobu studií na konzervatoři byl členem Pražského studentského orchestru, kde působil jako koncertní mistr a později i dirigent. Jako člen Českého studentského orchestru dirigoval na prestižním festivalu Young Euro Classic 2003 v Berlínském Schauspielhausu.  Překlenul složité období Pf ze začátku nového tisíciletí, kdy se orchestr potýkal s malým počtem stálých členů.

PhDr. Vladimír Vepřek (1969 – 2002)

(20. května 1946, Příbram – 18. srpna 2002, Příbram)

Po maturitě na příbramském gymnáziu začal studovat pražskou konzervatoř, obor kontrabas a klavír. Po smrti otce Antonína Vepřeka (1978) přejal řízení Příbramského dětského sboru a v roce 1983 rozšířil své sborové aktivity založením Komorního smíšeného sboru, který po dobu svého trvání dosáhl podobně jako sbor dětský nejednoho pozoruhodného výsledku. Vizitkou práce sborů jsou vynikající vystoupení doma i v zahraničí, nahrávky pro rozhlas i televizi a další úspěchy, představující navíc tu nejlepší reprezentaci pro město Příbram i naši zemi. Od roku 1972 vyučoval Vladimír Vepřek na příbramské Základní umělecké škole hudební teorii, klavír a sborový zpěv. Zároveň se od roku 1969 věnoval dirigentské činnosti v Příbramské filharmonii, jejímž byl od roku 1998 šéfdirigentem. Od roku 1995 byl vůdčí osobností při organizování mezinárodního Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Pod jeho vedením získal festival novou koncepci i vyšší uměleckou úroveň a brzy se zařadil mezi nejuznávanější svého druhu u nás i v Evropě.

Jiří A. Richter (1980 – 1995)

(26. července 1921, Praha)

Hudební skladatel a pedagog, sbormistr, dirigent a spisovatel. Vystudoval Státní konzervatoř hudby v Praze a soukromou dramatickou školu. Poté absolvoval odborné kurzy hudební pedagogiky ministerstva školství, filologie, dějin umění a výtvarnictví a žurnalistiky. V letech 1943-1945 působil jako varhaník a ředitel kůru v Praze, 1946-1947 sbormistr v Bílině, 1954-1959 v Březnici a od roku 1980 jako dirigent Příbramské filharmonie. Profesor hudební výchovy na příbramském gymnáziu, vychovatel a v letech 1959-1961 redaktor a vedoucí propagace Rudných dolů. Dále učil na Střední zdravotnické škole, Lidové škole umění. V l. 1971-1981 metodik Okresního kulturního střediska. Externí člen příbramského divadla. Vytvořil více než 100 vokálních, instrumentálních a duchovních skladeb. Autor muzikologických studií a kritik. Publikoval v regionálních časopisech. Autor básnických sbírek, povídek, novel a divadelních her. Věnoval se i výtvarnému umění. Tvořil olejomalby, tempery a drobnou grafiku.

Prof. Jan Karel (1977 – 1995)

(1914, Příbram – 1995, Příbram)

Malíř, hudebník a dirigent, působící v Příbrami.

Dr. Václav Dražan (1952 – 1977)

(16. července 1917, Příbram – 22. února 1979, Pleš)

V roce 1937 odmaturoval na příbramském gymnasiu a zapsal se k přednáškám na katedře dějin hudby Filosofické fakulty UK v Praze. Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 pracoval jako úředník a soukromě studoval varhanní a klavírní hru, dirigování a komponování. Navzdory velkému talentu se rozhodl vrátit do Příbrami a v roce 1944 nastoupil na místo zestárlého ředitele chrámové hudby Bohumila Fidlera. Po válce dokončil studia, obhájil disertační práci „Po stopách hudby kantorů na Podbrdsku“ a v roce 1947 byl promován doktorem filozofie. Vyučoval na gymnasiu, komponoval církevní hudbu, hrál na varhany a řídil chrámový sbor. Počátkem padesátých let převzal řízení Příbramské filharmonie. V důsledku společenského teroru musel kvůli svému působení v církevním prostředí v roce 1956 odejít ze školství. Stal se archivářem Rudných dolů, a tak se zbavil politického šikanování. Ve volném čase se věnoval Příbramské filharmonii. Roku 1959 byl jmenován kapelníkem činoherního orchestru Krajského divadla v Příbrami, který byl sestaven z hudebníků Příbramské filharmonie. Pro divadlo pak komponoval scénickou hudbu. V roce 1968 se vrátil na příbramské gymnasium a pro televizi natočil s Příbramským dětským sborem pásmo koled, které se o Vánocích 1969 vysílalo v pořadu Příbramské betlémy. Politická normalizace a výtky ředitele gymnasia kvůli malé politické angažovanosti ztrpčovaly Václavu Dražanovi život. V roce 1977 odešel do důchodu a 22. února 1979 neočekávaně zemřel v sanatoriu na Pleši. Hudební pozůstalost čítá na 40 opusů: osm mší, drobnější vokální skladby pro kostelní účely, komorní, scénická, baletní a orchestrální tvorba.

Mgr. Jaroslav Kofroň (1948 – 1952)

(05. února 1921, Vletice – 22. července 1966, Bulharsko)

Hornista, sbormistr a profesor pražské konzervatoře. Absolvent učitelského ústavu v Příbrami. Vystudoval hru na lesní roh u prof. E. Kauckého, ale i sborový zpěv, teorii, skladbu a dirigování. Od září 1949 nejmladším profesorem pražské konzervatoře. Sbormistr a dirigent několika pražských pěveckých sborů, člen Komorního sdružení profesorů pražské konzervatoře, dirigent a čestný člen Příbramské filharmonie. Sběratel lidových písní. Skladatelskou tvorbou zasáhl do všech hudebních žánrů. Rodnému kraji věnoval Vletickou polku, Krásnohorský valčík a Sedlčanskou mazurku. Autor hudební literatury pro lesní roh, především Učebnice harmonie a Učebnice intonace a rytmu. Předčasně tragicky zahynul.

Prof. František Forst (1924 – 1952)

(2. června 1891, Švabín – 12. dubna 1960, Příbram)

Český hudební skladatel (studium skladby u Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka, autor řady chrámových skladeb, sběratel a autor úprav hornických písní Příbramska) Od roku 1924  profesor učitelského ústavu v Příbrami, ředitel městské hudební školy. Věnoval se i koncertní činnosti jako klavírní doprovazeč, přednáškami pro školy i širokou veřejnost se zasloužil o popularizaci vážné hudby. Dirigentem Příbramské filharmonie byl v letech 1924 – 1952, pouze s přerušením let válečných.

Prof. Karel Kobrle (1917 – 1924)

(1879, Ústí nad Orlicí – 1966)

Malíř, hudebník, kritik a dirigent působící v Příbrami. Studium na UMPRUM v Praze (1899 – 1903), v Praze zůstal a stal se pedagogem. V letech 1909 – 1939 působil jako středoškolský prof. kreslení v Příbrami. Od r. 1939 ve výslužbě. V Příbrami přednášel o výtvarném umění a působil v Příbramské filharmonii i chrámovém sboru kostela sv. Jakuba. Účastnil se místních uměleckých výstav, navrhoval a prováděl divadelní dekorace pro opery (Hubička, Rusalka, Prodaná nevěsta), či pro sokolské šibřinky.

Bohumil Fidler (1908 – 1917)

(27. května 1860, Příbram – 2. června 1944, Příbram)

Zakladatel Příbramské filharmonie, učitel zpěvu, později ředitel gymnázia, hudební skladatel (autor duchovních skladeb, zinstrumentoval oblíbený cyklus vánočních písní Koleda Karla Steckera), dirigent Příbramské filharmonie a sboru Lumír – Dobromila, varhaník a regenschori v chrámu sv. Jakuba. Přátelil se skladatelem Karlem Bendlem a Antonínem Dvořákem, jehož dopisy částečně vydal ve svých pamětech.