(20. května 1946, Příbram – 18. srpna 2002, Příbram)

Po maturitě na příbramském gymnáziu začal studovat pražskou konzervatoř, obor kontrabas a klavír. Po smrti otce Antonína Vepřeka (1978) přejal řízení Příbramského dětského sboru a v roce 1983 rozšířil své sborové aktivity založením Komorního smíšeného sboru, který po dobu svého trvání dosáhl podobně jako sbor dětský nejednoho pozoruhodného výsledku. Vizitkou práce sborů jsou vynikající vystoupení doma i v zahraničí, nahrávky pro rozhlas i televizi a další úspěchy, představující navíc tu nejlepší reprezentaci pro město Příbram i naši zemi. Od roku 1972 vyučoval Vladimír Vepřek na příbramské Základní umělecké škole hudební teorii, klavír a sborový zpěv. Zároveň se od roku 1969 věnoval dirigentské činnosti v Příbramské filharmonii, jejímž byl od roku 1998 šéfdirigentem. Od roku 1995 byl vůdčí osobností při organizování mezinárodního Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Pod jeho vedením získal festival novou koncepci i vyšší uměleckou úroveň a brzy se zařadil mezi nejuznávanější svého druhu u nás i v Evropě.