Vánoční koncert, 15. prosince, Divadlo A. Dvořáka a 16. prosince, Zámek Dobříš

Na programu všech tří koncertů byly, kromě tradiční mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“!  také následující skladby: „Příjezd královny ze Sáby“ z opery Šalamoun od G. F. Händela, „Koncert pro housle a orchestr F dur“ J. J. Ryby,  „Jesus bleibet meine Freude“ J. S. Bacha a směs z nejoblíbenějších písní vánočních „Koleda“ K. Steckera.
Náš orchestr již tradičně doprovodil Vepřekův smíšený pěvecký sbor (sbormistr Pavel Šmolík).Sólovými zpěváky byli: Kateřina Falcníková – soprán, Zuzana Horská – alt, Radek Prügl – tenor a Karel Brynda – bas. Na varhany hrála Tereza Ježková. Koncert dirigovala Veronika Kopecká

Podzimní koncert, 8. listopadu, kostel sv. Jakuba

Na programu koncertu bylo dílo J. S. Bacha, L. Vierneho, G. F. Handela a F. Mendelssohna Bartholdyho. Na varhany hrál P. Šmolík, dirigovala V. Kopecká.

Slavnost korunovace, 20. června, Svatá Hora

Na 284. Korunovaci  na Svaté hoře provedla Příbramská filharmonie dílo Ch. Gounoda Messe breve in C. Filharmonii a Svatohorský chrámový sbor řídil Mikoláš Troup.

Koncert k svátku Nejsvětější trojice, 11. června, kostel Nejsvětější trojice

Na koncertě PF spoluúčinkovaly příbramské sbory Svatohorský chrámový sbor a KSS Dr. V. Vepřeka a Pražští pěvci. Zazněly Koncert pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha (sólisté V. Kopecká a P. Kopecký), Biblické písně A. Dvořáka (baryton P. Sejpal), Rondo pro violoncello A. Dvořáka (O. Kopecký) a Messe breve in C Charlese Gounoda. Dirigovala Veronika Kopecká a Mikoláš Troup.

Muzejní noc, 10. června, Památník A. Dvořáka

Na koncertě zazněly Sinfonia melodica TWV 50:2 G. P. Telemanna, Koncert pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha (sólisté V. Kopecká a P. Kopecký), Gaelic Offering C. Mc Michaela, Biblické písně A. Dvořáka (baryton P. Sejpal), Rondo pro violoncello A. Dvořáka (O. Kopecký) a Concertino pro klarinet a orchestr G. Tartiniho (L. Ježek). PF dirigovala Veronika Kopecká. Na tomto koncertě se ukázalo, jak je důležité mít své publikum. Zatímco naše vystoupení od 15:30 do 17:00 bylo hojně navštíveno, následující koncert studentů Konzervatoře Plzeň se neuskutečnil, protože nebylo před kým hrát.

Jarní koncert, 4. dubna, kostel sv. Jakuba

Na koncertě zazněl Koncert pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha (sólisté V. Kopecká a P. Kopecký), Koncert pro altovou flétnu F dur A. Vivaldiho (D. Pilecká – učitelka flétny na ZUŠ), Sinfonia melodica TWV 50:2 G. P. Telemanna, Coloratura S. Yagisawa, Gaelic Offering – Rose Cottage C. Mc Michaela a Concertino pro klarinet a orchestr G. Tartiniho (L. Ježek). Vystoupení dirigovala Veronika Kopecká. Tímto koncertem začala přínosná spolupráce Příbramské filharmonie a a žáků a učitelů ZUŠ na náměstí TGM.