Jarní koncert – 6. dubna 2022, Aula ZŠ Jiráskovy sady

Ve středu 6. dubna proběhl tradiční jarní koncert Příbramské filharmonie, tentokrát v aule ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami II. Jarní koncert je již několikátým rokem věnován spolupráci se ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka. Letos jsme si mohli poslechnout tři její žákyně a dokonce jednu paní učitelku! To vše pod vedením naší dirigentky Veroniky Kopecké.

Během koncertu zazněla 3. věta Haydnova Koncertu C dur č. 1 pro violoncello a orchestr v podání paní učitelky Nicole Weishäuplové, jako druhá přispěla do našeho programu Aneta Janouchová (pod vedením pí. uč. Baťové) s příčnou flétnou a Mozartovým Andante pro flétnu a orchestr. Se sólovým zpěvem vystoupila Irena Brodníčková (pod vedením pí. uč. Kunické Halamové), zazpívala Árii Zerliny z opery Don Giovanni Ich weiss ein Mittel. Jako čtvrtá vystoupila členka PF Barbora Kopecká (Hudební škola hl. m. Prahy, pí. uč. Kočí) s 2. větou Haydnova Koncertu C dur č. 1 pro violoncello a orchestr.

Následovalo vystoupení dechového kvintetu složeného ze členů Filharmonie pod uměleckým vedením Luboše Ježka (člen PF), kteří provedli 1. a 3. větu Dechového kvintetu od A. Rejchy. Předposledním číslem byl Koncert pro housle a orchestr A dur č. 5 “Turecký”, 1. věta od W. A. Mozarta, který zahrála Hana Kopecká (žačka p. uč. Kimla a také členka PF).

Celý koncert byl završen slavnostní 1. větou ze Symfonie D dur od J. V. H. Voříška v provedení celého orchestru. Všichni muzikanti si koncert vychutnali, a to hlavně díky skvělé akustice sálu a nadšeným posluchačům. 

Nadaným sólistům gratulujeme ke krásným výkonům a těšíme se na další obohacující spolupráci!