SPOLUPRÁCE S JSPS MELODIE JIHLAVA

2. listopad 2021 – Památka zesnulých, den předurčený k realizaci výjimečného koncertu, na který se už dlouho těšíme. V chrámu sv. Ignáce v Jihlavě zazní slavné Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. V letošním roce si připomínáme 230 let od vzniku tohoto díla a také od smrti jejího autora. K nacvičení Mozartova Requiem jsme byli přivedeni nabídkou Příbramské filharmonie, která nás oslovila ke společnému provedení. Trénovat jsme začali už v loňském roce, nácvik probíhal převážně on-line, každý u svého počítače a přece spolu.

Druhý listopad je snad pro každého výjimečným dnem inspirujícím k zastavení a vzpomínání. K jeho naplněnému prožití je koncert s krásným Requiem ideální příležitostí. Přesto a možná právě proto jsme se rozhodli díky zajímavým okolnostem jej propojit s benefiční myšlenkou. Součástí velkého uměleckého propojení Jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie a Příbramské filharmonie totiž bude pod taktovkou dirigentky Veroniky Kopecké také její manžel Ondřej Kopecký. Violoncellista, ale také primář Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jedna ze dvou hlavních postav úspěšného filmu o paliativní péči „Jednotka intenzivního života“, který měl premiéru na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Díky této nevšední shodě okolností a síle tématu paliativní péče jsme se rozhodli věnovat finanční výtěžek celého koncertu domácím hospicům, které působí na Jihlavsku: jihlavské Bárce a telčskému Sdílení. Koncertní večer bude navíc obohacen o tematické odpoledne – v úterý 2. listopadu proběhne v 16.00 promítání filmu „Jednotka intenzivního života“ v kině Dukla a po filmu beseda s aktérem filmu, paliatrem Ondřejem Kopeckým.

Bárku i Sdílení můžete podpořit několika způsoby – zakoupením vstupenky na večerní koncert, vhozením dobrovolné částky do pokladničky u vstupu do kostela, nebo odesláním libovolné částky na transparentní účet. Získaný obnos bude rozdělen rovným dílem mezi obě organizace.

Těšíme se na setkání s Vámi 2. listopadu v 16hod v kině Dukla na promítání filmu a od 19hod v kostele sv. Ignáce na benefičním koncertě s jihlavsko-příbramským provedením úžasného Requiem W. A. Mozarta.